Springopstillinger

Spring Sikker konceptet

Tingsted Gymnastikforening følger anbefalingerne i Spring Sikker konceptet – læs mere her:https://www.bevaegdigforlivet.dk/springsikker

Følgende fra SpringSikker Basis 1:

 

Overvejelser i forbindelse med springopstillinger

  • Ved anvendelsen af springopstillinger er det vigtigt at finde opstillinger, som tager udgangspunkt i det præcise spring, man vil træne.
  • Disse bør gentages af hensyn til gymnastens optimale springindlæring og giver gode kropslige forudsætninger.

Springopstillinger bør endvidere være:

 

Tillidsskabende

  • Ved indlæring af nye spring er det vigtigt, at risikomomentet er mindsket mest muligt, for at gymnasten kan føle sig tryg ved situationen. Herved optimeres fortroligheden med opstillingen, der sikrer de nødvendige gentagelser. Dette kan bl.a. ske ved brug af skumredskaber.

 

Sikre

  • I forlængelse af ovenstående bør opstillingen være sikkerhedsmæssigt forsvarlig i forhold til at beskytte gymnasten og samtidig svare til gymnastens niveau. Det er her vigtigt, at træneren vurderer eventuelle risikomomenter ved de benyttede redskabsopstillinger. Derudover skal modtageren kunne være mobil i de faser af springet, hvor det er nødvendigt.

 

Teknisk korrekte

  • Springopstillingen skal rent motorisk og pædagogisk ligge tæt på det teknisk korrekte, således at de korrekte bevægelsesbaner indlæres fra starten, hvorved arbejdet mod det korrekte, færdige spring lettes.

 

Med udgangspunkt i gymnastens forudsætninger

  • Det er endvidere vigtigt at kunne afstemme de forskellige springopstillinger efter springerens niveau. Dette kan være bestemt af den fysiske form, den psykiske parathed samt gymnastens tekniske kunnen.

Motivationsskabende

  • Sandsynligheden for at opstillingerne opleves motiverende øges, hvis ovenstående faktorer er opfyldt. Ligeledes kan forskellige tilgange skabe motivation for at lave mange gentagelser. Det kan være som stationer, redskabsbaner eller fysisk krævende lege.

 

Funktionelle springopstillinger

  • Brug af funktionelle springopstillinger, der lægger sig så tæt op ad det færdige spring som.m. uligt, kan tilpasses efter graden af gymnastens bevægelsesmængde, der således kan forøges og begrænses.

 

Springopstillinger, der forøger gymnastens bevægelsesmængde

  • For at give gymnasten ekstra kraft i indlæring af nye spring, kan man skabe en landingsflade, der planmæssigt ligger i et lavere niveau end afsætsfladen. Dermed vil gymnasten lettere kunne komme rundt – på grund af den forlængede tid i luften. Dette forhold vil samtidig være en fordel for modtageren, der ligeledes har længere reaktionstid. Ved fald fra afsætsflade til landingsflade ved eksempelvis skråtstillet springflade vil bevægelsesmængden øges. Dette giver gymnasten overskud til at udføre et teknisk korrekt spring samt mulighed for mange gentagelser.

 

Springopstillinger, der begrænser gymnastens bevægelsesmængde

  • Dette kan ske ved enten at fjerne tilløbet eller at hæve landingsfladen. I begge tilfælde begrænses bevægelsesmængden for teknisk at kunne fokusere på delelementer af springet samt reducere faremomentet i springet i forhold til landingen. Desuden kan landingsfladen gøres blødere, hvorved belastningen i landingen mindskes. Dette kan være med til at lette overgangen til semihård landing (blød måtte i springgrav) for endeligt at kunne mestre landing på en nedspringsmåtte.
Skriv til os