Godtgørelse

Få udbetalt omkostningsgodtgørelse

Alle instruktører/hjælpere kan få udbetalt omkostningsgodtgørelse for deres frivillige arbejde. Omkostningsgodtgørelse er en godtgørelse for de omkostninger, man som instruktører kan tænkes at have i løbet af en sæson.

Satsen for omkostningsgodtgørelsen er fastsat efter gældende regler i DGI og SKAT.

Beløbsrammen herunder udregnes ud fra parametre som holdtype, antal træningstimer, antal gymnaster og antal instruktører.
Link til DGI – https://www.dgi.dk/foreningsledelse/drift/oekonomi/artikler/takster-for-skattefri-godtgoerelse-til-uloennede

Omkostningsgodtgørelse udbetales før sæsonafslutning, og beløbet inkluderer forberedelse, weekend- og ekstratræninger, opvisninger og rejser.

Udover omkostningsgodtgørelse får alle frivillige udleveret en T-shirt og en træningsjakke (ca. hvert 2. år). Størrelser skal afgives i Sport24; I får nærmere besked via Facebook eller e-mail.  Derudover relevante kurser -tal med kontaktpersonen

Fri kontingent (for instruktøren eller hjælperen). Send en mail til tgbestyrelse@gmail.com, hvilket hold du gerne vil tilmeldes.
OBS: På hold, hvor tøj og ekstra træninger er incl., skal dette betales, det er kun kontingent, der er gratis.

Skriv til os