Kurser og sikkerhed

Vi forventer, at alle har lyst til at holde sig ajour

Vi forventer, at alle har lyst til at holde sig ajour og lære noget nyt inden for hver jeres område. Tingsted Gymnastikforening tilbyder eksterne kursus og laver også interne kursus for instruktører og hjælpere i løbet af sæsonen.

Uddannelse og videre udvikling af instruktørkompetencer i forhold til opgaven

  • Alle springinstruktører er Springsikker certificerede på et niveau mindst svarende til de spring og den opgave de arbejder med.
  • Vi har i Tingsted Gymnastikforening, udarbejdet en uddannelsesvej for de forskellige roller i foreningen. Her kan I se hvilke krav der forventes af de forskellige roller.
  • Vi ønsker, som forening, at vores instruktører/hjælpetrænere dygtiggør og videreudvikler deres kompetencer. Derfor anser vi det som vigtigt at alle deltager på minimum ét kursus i løbet af sæsonen.
  • Et holds niveau og spring sættes efter kompetencerne hos instruktørerne. Har en instruktør ikke de nødvendige kompetencer eller uddannelse til det/de pågældende spring, må de ikke udføres.
  • Det er kontaktpersonens ansvar at sikre at instruktørerne har de nødvendige kompetencer og samtidig støtte eller være behjælpelig med at finde kurser til udvikling af kompetencer.
  • Det forventes at du ved tilmelding til et kursus, er opmærksom på evt. seneste dato for afbud og får meldt dig fra i tide, hvis du er forhindret i at deltage.
  • Instruktør kursus, altid sidste søndag i august, hvor alle Instruktører og hjælpere får kursus i modtagning, springbaner, første hjælp mm. Der er mødepligt.

Vidensressourcer i foreningen og webbaserede IT-værktøjer

  • Mindst én gang om året deltager springinstruktører og modtagere i et vidensdelings- og erfaringsudvekslingsmøde med andre springinstruktører. Dette sker i forbindelse med opstartskurset
  • Alle hold kan få besøg af en vejleder. Foreningen anvender både interne og eksterne vejledere – tal med kontaktpersonene om hvad der giver bedst mening for dit hold. Alt hvad den vejleder siger, skal i tage til jer, positivt
Skriv til os