Instruktør/hjælper i TG

At være instruktør/hjælpetræner i Tingsted Gymnastikforening

At være instruktør/hjælpetræner i Tingsted Gymnastikforening er andet og mere end blot at møde op til træning. Det handler om at have engagement i foreningen og i træningen for derigennem at skabe muligheder for alle gymnaster i deres videre gymnastikliv.
Tingsted Gymnastikforening ønsker kvalitet på alle hold i foreningen.
Kvalitet handler om at nogle metoder og tilgange til gymnastikken er bedre end andre. Det kræver viden om gymnastik at skabe kvalitet. Dette sker gennem kurser og vejledning samt ved at gøre sig overvejelser om, hvad man vil med holdet, og hvordan det bedst opnås.

Hvordan forbereder vi Forældre/barn på springlopperne? Hvad skal springlopperne kunne, når de skal op på Jumpers.  Hvad skal Jumpers kunne, når de skal op på mini-junior. Hvad skal mini-junior kunne, når de skal op på Opvisningsholdet?
– Vi opfordrer jer som modtagende hold, til at fortælle teamet på holdet som afleverer børn, hvad I syntes, de bør lære, i en positiv ånd. Det er hjælp til selvhjælp.

Vi forventer, at du som instruktør forbereder træningen til hver uge.
Instruktørerne skal huske at bruge hjælpetrænerne.
– De kunne få en opgave for hjemme, f.eks. at de skal stå for opvarmningen næste gang; måske ikke alene, men de skal bidrage, have tænkt nogle tanker, fundet en god sang, set en ny leg. I kan hente inspiration på DGI trænerguiden eller DGF.
– Hjælperne har været på kursus og kan have ideer. Giv plads til dem.

Mød før tid
– Alt efter hvornår trænings tiden er og efter/før hvilke hold, kan det være nødvendigt at møde 15-30 min. før eller blive 15-30 min. efter og finde redskaber frem/rydde op igen.

Oprydning af redskaber  

  • Instruktøren har til enhver tid ansvaret for at oprydningen sker forsvarligt. Det skal altid vurderes, om der skal forældrehjælp til og hvor skadesrisikoen minimeres. Både på redskaber og personer.
  • Husk altid at overholde træningstider, samt efterlade lokation efter de aftalte retningslinjer
  • Tunge redskaber køres på vogn.
  • Der skal minimum være to voksne / fire gymnaster til at håndtere en tykmåtte.
  • Instruktørerne skal altid tjekke at redskaber står korrekt og forsvarligt efter endt træning.
  • Udgangspunktet er at vi har ambition om at aflevere redskaberne bedre end de er modtaget.

Håndtering af springgrav
Det er kun instruktører over 18 år der er ansvarlige for betjening af graven. Nytilkomne instruktører skal have instruktion fra erfaren instruktør.
·   Hvis graven ikke virker, skal der ringes til Janne Lassesen (61 70 99 85)

  • Sikkerhedsafstand ved åbning og lukning er ved markering af badmintonbanen.

Når redskaber går i stykker 

  • Hvis et redskab går i stykker kontaktes kontaktpersonen for holdet og du skriver det på instruktørernes FB side. Desuden sættes et lamineret skilt på redskabet med ordlyden: ”redskabet må ikke benyttes”. Dette skal sidde på redskabet som minimum indtil redskabet er vurderet af et bestyrelsesmedlem der vurderer om det er sikkerhedsmæssigforsvarligt at anvende i perioden inden reparationen. Skiltet findes i det første skab i redskabsrummet, ved siden af førstehjælpskassen.

Køb af nye redskaber
Instruktører kan indkøbe nye redskaber for 2.000,- kr. (håndredskaber til brug for opvisningen) til hvert hold pr. sæson. Inden indkøb skal instruktøren være i dialog med kontaktpersonen. Flere instruktører kan ikke gå sammen om et større indkøb. Større indkøb sker i henhold til vores plan for udskiftning og ny indkøb af redskaber.

Instruktør sender kvittering til tgkasserer@gmail.com samt foto og produktnavn(e) i et opslag på instruktørgruppen på facebook.
Skriv til tgbestyrelse@gmail.com, hvis der er øvrige ønsker udover denne ramme gerne med link el. lign til det konkrete redskab.

Alle hold skal føre afkrydsningslister.  Hvis der er deltagere på holdet, som ikke er tilmeldt, skal der udleveres en seddel (ligger i musikskabet) med information om snarlig tilmelding.

Sætter i regler for jeres børn/deltagere gælder de samme regler for jer

Alle hold får en kontaktperson, som følger holdet, er behjælpelig med praktiske ting og sikre en god kommunikation mellem bestyrelse, instruktører og gymnaster. Denne kontaktperson inviteres med til forberedelse af sæsonen.

Alle hold kan få besøg af en vejleder. Alt hvad den vejleder siger, skal i tage til jer, positivt.

Afhold et forældremøde, hvor I fortæller lidt omkring, hvad I vil lære børnene. Sig én gang for alle at forældrene skal blive i cafeteriaet, hvis det er det, I ønsker. Der skal blot en begrundelse på hvorfor. Fortæl desuden at der af sikkerhedshensyn, ikke må være børn på redskaberne før/efter træning. Det kan være en god ide’ at lave et referat af mødet, som kan sendes ud på mail fra Conventus. Hvis du har brug for inspiration til forældremødes indhold, så tal med kontaktpersonen

Skriv til os