Opvisninger og opvisningstøj

Holddeltagelser

Hold der normalvis deltager i DGI’s opvisninger i Maribo:
Rytmepiger
Jumpers
StarboyZ
Mini-junior
Ynglinge piger
Opvisningsholdet

Hold der normalvis deltager i andre DGI opvisninger:
Ynglinge piger
Opvisningsholdet

Aftal med holdets kontaktperson ultimo september hvilke opvisninger i ønsker at deltage i. Kontaktpersonene kontakter Janne Lassesen som står for tilmeldingen for alle hold i foreningen

Hvis andre hold er interesseret i at deltage i DGI opvisningerne kontakt deres kontaktperson

Skriv til os