Instruktørkompetencer

Uddannelse og videre udvikling af instruktørkompetencer i forhold til opgaven

  • Alle springinstruktører er Springsikker certificerede på et niveau mindst svarende til de spring og den opgave de arbejder med.
  • Vi har i Tingsted Gymnastikforening, udarbejdet en uddannelsesvej for de forskellige roller i foreningen. Her kan I se hvilke krav der forventes af de forskellige roller.
  • Vi ønsker, som forening, at vores instruktører/hjælpetrænere dygtiggør og videreudvikler deres kompetencer. Derfor anser vi det som vigtigt at alle deltager på minimum ét kursus i løbet af sæsonen.
  • Et holds niveau og spring sættes efter kompetencerne hos instruktørerne. Har en instruktør ikke de nødvendige kompetencer eller uddannelse til det/de pågældende spring, må de ikke udføres.
  • Det er kontaktpersonens ansvar at sikre at instruktørerne har de nødvendige kompetencer og samtidig støtte eller være behjælpelig med at finde kurser til udvikling af kompetencer.
  • Det forventes at du ved tilmelding til et kursus, er opmærksom på evt. seneste dato for afbud og får meldt dig fra i tide, hvis du er forhindret i at deltage.
  • Instruktør kursus, altid sidste søndag i august, hvor alle Instruktører og hjælpere får kursus i modtagning, springbaner, første hjælp mm. Der er mødepligt.

Vidensressourcer i foreningen og webbaserede IT-værktøjer

  • Mindst én gang om året deltager springinstruktører og modtagere i et vidensdelings- og erfaringsudvekslingsmøde med andre springinstruktører. Dette sker i forbindelse med opstartskurset
  • Alle hold kan få besøg af en vejleder. Foreningen anvender både interne og eksterne vejledere – tal med kontaktpersonene om hvad der giver bedst mening for dit hold.
Skriv til os