Bestyrelsen

Vores bestyrelse

Formand:
Susanne Kappel

Næsteformand:
Rikke Strange

Bestyrelsesmedlemmer:
Betina Kjær Hansen
Janne Lassesen
Anita Mogensen
Emilie Fredriksen

Kasserer:
Janne Lassesen

Suppleant:
Rikke Hovmand
Signa Lassesen

Skriv til os