Bestyrelsen

Vores bestyrelse

Formand:
Sofie Bylov

Næsteformand:
Anita Mogensen

Bestyrelsesmedlemmer:
Malene Ilsøe-Boelstofte
Janne Lassesen
Tanja Hoffmann Månsson

Kasserer:
Janne Lassesen

Suppleant:
Rikke Hovmand
Betina Kjær Hansen
Gitte Bruun

Skriv til os