Oprydning

Oprydning af redskaber  

  • Instruktøren har til enhver tid ansvaret for at oprydningen sker forsvarligt. Det skal altid vurderes, om der skal forældrehjælp til og hvor skadesrisikoen minimeres. Både på redskaber og personer.
  • Husk altid at overholde træningstider, samt efterlade lokation efter de aftalte retningslinjer
  • Tunge redskaber køres på vogn.
  • Der skal minimum være to voksne / fire gymnaster til at håndtere en tyk måtte.
  • Instruktørerne skal altid tjekke at redskaber står korrekt og forsvarligt efter endt træning.
  • Udgangspunktet er at vi har ambition om at aflevere redskaberne bedre end de er modtaget.

Skriv til os